متد toArray در jQuery 

متد toArray ، کلیه عناصری که با مشخصات داده شده در پارامتر selector$ آن مطابقت دارند ، را در به صورت یک آرایه در خروجی بر می گرداند .
شکل کلی استفاده از متد toArray به صورت زیر است :

 $(selector).toArray( ) ;

مثال زیر کاربرد متد toArray را نشان میدهد .

$("button").click(function(){
x=$("li").toArray()
for (i=0;i<x.length;i++)
{
alert(x[i].innerHTML);
}
});

سمیرا :
3 1
دستتون واقعا درد نکنه خیلی خیلی خوب بود و کامل
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 12/01/1392
تعداد بازدید : 4338
7 / 10
از 5 کاربر