توابع کاربردی متفرقه در JQuery

در این بخش از آموزش JQuery  به معرفی مهمترین و پرکاربردترین توابع متفرقه در جی کوئری می پردازیم .
لیست زیر شامل مهمترین توابع کاربردی متفرقه در JQuery می باشد :

نام متد شرح
()data متد data ، می تواند اطلاعاتی را به یک عنصر مورد نظر اضافه کرده و یا اینکه اطلاعات آن را خوانده و به صفحه بازگرداند .
()each متد each ، یک تابع را تعیین کرده و به ازای هر عنصری که با مشخصات داده شده در پارامتر selector$ مطابقت داشته باشد ، یکبار اجرا می کند .
()index متد index ، اندیس عنصر مورد نظر رات نسبت به سایر عناصر مجاور آن خوانده و بر می گرداند .
()$.noConflict  با استفاده از متد $.noConflict دیگر نیاز به بکار بردن علامت $ در کدهای jQuery نبوده و می توانید آن را حذف نمایید
()param.$ متد $.param ، می تواند اعضای یک آرایه یا مجموعه خواص یک شی را به صورت پشت سر هم و جفت نام-مقدار ، خوانده و به صفحه بر گرداند .
()removeData متد removeData ، می تواند اطلاعات اضافه شده به یک عنصر را که قبلا توسط متد ( ) data اضافه شده است ، را حذف نماید .
()size متد size ، تعداد عناصر DOM ای که با مشخصات تعیین شده برای آن در پارامتر selector$ ، مطابقت دارند را بر می گرداند .
()toArray متد toArray ، کلیه عناصری که با مشخصات داده شده در پارامتر selector$ آن مطابقت دارند ، را در به صورت یک آرایه در خروجی بر می گرداند .
narges : tanks
2 0
salam khaste nabashid az samim ghalb sepas gozaram movafagh bashid
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 23/01/1392
تعداد بازدید : 6795
8 / 10
از 5 کاربر