متد ( ) remove در jQuery

در این بخش از آموزش JQuery ، متد remove را شرح میدهیم.

متد remove ، عنصر HTML تعیین شده برای آن را به همراه تمام متن و اشیای فرزندش از صفحه حذف می کند . این متد همچنین تمام داده ها و رویدادهای مرتبط با آن عنصر را نیز پاک می کند .
برای مثال فرض کنید که یک پاراگراف در صفحه دارید . می خواهید کدی طراحی نمایید تا در صورت کلیک کاربر بر روی یک دکمه فرمان ، عنصر پاراگراف از روی صفحه حذف شود .

  • برای حذف عنصر از صفحه بدون پاک شدن اطلاعات و رویدادهای مرتبط به آن از متد ( ) detach استفاده نمایید .
  •  برای اینکه متن و یا محتویات یک عنصر را پاک کرده ، ولی عنصر همچنان بر روی صفحه وجود داشته باشد از متد ( ) empty استفاده نمایید .

شکل کلی استفاده از متد ( ) remove به شرح زیر است :

$ ( selector ).remove ( ) ;

selector : این پارامتر تعیین کننده id عنصر HTML ای است که می خواهید آن را از صفحه حذف نمایید . 

مثال زیر کاربرد متد remove را نشان میدهد:

$("button").click(function(){
$("p").remove();
});

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 30/05/1392
تعداد بازدید : 5980
7 / 10
از 1 کاربر