متد ( ) css در jQuery 

در این بخش از آموزش JQuery ، متد css را شرح میدهیم. 

متد css در jQuery می تواند یک یا چند خاصیت css یک عنصر HTML موجود در صفحه را برگردانده و یا به مقدار دلخواه تغییر دهد .
به عبارت دیگر شما به وسیله متد css می توانید به مقدار خواص css یک عنصر مورد نظر دسترسی داشته و یا آن خواص را به مقدار دلخواه تغییر دهید .
برای مثال می توانید به مقدار خاصیت رنگ نوشته یک پاراگراف ( خاصیت Color ) دسترسی داشته و یا آن را به یک مقدار دلخواه تغییر دهید .
 دسترسی به مقدار خاصیت css یک عنصر 

 شما می توانید به مقدار یک خاصیت css عنصر مورد نظرتان دسترسی داشته و مقدار آن را به صفحه برگردانید .
شکل کلی استفاده از متد css در حالت دسترسی به مقدار خاصیت css  به صورت زیر است :

$ ( " selector " ).css ( property ) ;

selector : عنصر مورد نظری است که می خواهید محتویات مقدار یک خاصیت CSS آن را خوانده و یا به مقدار دلخواه تغییر دهید . 

property : این پارامتر تعیین کننده خاصیت css عنصری است که می خواهید مقدار آن را خوانده و یا به یک مقدار جدید تغییر دهید .  

در زمانی که شما می خواهید مقدار خاصیت css یک عنصر HTML را بخوانید ، این متد مقدار آن خاصیت را برای اولین عنصری از نوع تعیین شده که در صفحه پیدا کند ، بر می گرداند .
مثلا اگر بخواهید رنگ متن یک پاراگراف را در صفحه بخوانید ، این متد رنگ اولین پاراگراف موجود در صفحه را بر می گرداند . مگر دقیقا در دستور خود ، id پاراگراف مورد نظر را تعیین نمایید .

مثال زیر کاربرد متد css را نشان میدهد :

$("button").click(function(){
  $("p").css("color","red");
});

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 30/05/1392
تعداد بازدید : 8487
10 / 10
از 1 کاربر