متد ( ) append در jQuery 

در این بخش از آموزش JQuery ، متد append را شرح میدهیم. 

توسط متد append در jQuery می توانید یک متن را به ادامه یک پاراگراف دیگر اضافه نمایید . متن اضافه شده به ادامه پاراگراف اضافه می شود نه اینکه در سطر بعد ( برخلاف متد ( ) after ) .
از متد append برای زمانی استفاده می شود که بخواهید یک متن را به ادامه یک پاراگراف موجود در صفحه اضافه نمایید . 
شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است :

Syntax $ ( " selector " ).append ( content ) ;

selector : پاراگراف یا عنصر مورد نظری است که می خواهید متن مورد نظرتان را به ادامه آن اضافه نمایید . 

content : تعیین کننده محتویاتی است که می خواهید به ادامه عنصر مورد نظر در صفحه اضاافه نمایید . این محتویات می تواند شامل متن باشد . 

مثال زیر کاربرد  متد append را نشان میدهد :

$ ( " p#P1 " ).append ( " < b > This is what you want to add < /b > " ) ;

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 30/05/1392
تعداد بازدید : 10754
10 / 10
از 1 کاربر