رویداد ( ) scroll در jQuery 

در این بخش از آموزش JQuery ، رویداد scroll را در طراحی سایت  شرح میدهیم. 

رویداد scroll زمانی اتفاق می افتد که کاربر در یک عنصر صفحه ، عمل scroll ( بالا و پایین رفتن ) را انجام دهد .
این رویداد برای تمام عناصری که دارای خاصیت scroll هستند ، مثل صفحه ( window , textarea و ... ) وجود دارد .
رویداد scroll هم می تواند باعث scroll یک عنصر شده و یا اینکه در هنگام scroll آن عنصر ، یک تابع تعیین شده را اجرا نماید . شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است :

Syntax $ ( " selector " ).scroll ( ) ;
یا
$ ( " selector " ).scroll ( function ) ;

selectorاین پارامتر ، تعیین کننده id عنصری است که عمل scroll بر روی آن انجام می شود . 
function : این پارامتر تابعی را تعیین می کند که می خواهیم در هنگام scroll عنصر مورد نظرمان اجرا شود . 

مثال زیر کاربرد رویداد scroll را نشان میدهد :

$("div").scroll(function(){
$("span").text(x+=1);
});

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 29/05/1392
تعداد بازدید : 9573
9 / 10
از 3 کاربر