رویداد ها در جی کوئری (Events)

9 / 10
از 1 کاربر

در بخش مقدمات جیکوئری ، خلاصه ای از رویداد ها در jquery گفته شد .

متدهای دسترسی به رویداد در JQuery جزء توابع اصلی و هسته ی اصلی جی کوئری هستند. Event Handler ها متدهایی هستند که وقتی «اتفاقی در صفحه HTML رخ می دهد» صدا زده می شوند.

در زیر مقالات کامل این بخش توضیح داده میشود :

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*