رویداد ( ) resize در jQuery 

در این بخش از آموزش JQuery ، رویداد resize را در طراحی سایت  شرح میدهیم. 

رویداد resize زمانی اتفاق می افتد که اندازه پنجره مرورگر تغییر نماید .
رویداد resize هم می تواند باعث تغییر اندازه پنجره مرورگر شده و یا اینکه در هنگام نغییر اندازه آن ، تابع تعیین شده را اجرا نماید .
شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است :

Syntax $ ( " selector " ).resize ( ) ;
یا
$ ( " selector " ).resize ( function ) ;

selector : این پارامتر تعیین کننده نام پنجره ای است که می خواهید در هنگام تغییر اندازه آن ، رویداد انجام شود . معمولا مقدار این پارامتر window بوده ، که به پنجره جاری مرورگر اشاره می کند . 
function : این پارامتر تابعی را تعیین می کند که می خواهیم در هنگام تغییر اندازه پنجره مرورگر اجرا شود . 

مثال زیر کاربرد رویداد resize را نشان میدهد :

$(window).resize(function(){
$('span').text(x+=1);
});

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 29/05/1392
تعداد بازدید : 7214
10 / 10
از 3 کاربر