متد outerWidth در jQuery 

در این بخش از آموزش JQuery ، متد outerWidth را شرح میدهیم.

متد outerWidth عرض بیرونی اولین عنصر انتخاب شده در HTML را برمیگرداند.

ساختار این متد به صورت زیر است :

$(selector).outerWidth(includeMargin)

مثال زیر کاربرد متد outerWidth را نشان میدهد:

$("button").click(function(){
alert($("div").outerWidth());
});

تصویر زیر نیز کاربرد این متد را نشان میدهد.

متد outerWidth

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 30/05/1392
تعداد بازدید : 4477
10 / 10
از 1 کاربر