متد prependTo در jQuery 

در این بخش از آموزش JQuery ، متد prependTo را شرح میدهیم.

متد prependTo ، می تواند عنصر HTML تعیین شده برای آن را به ابتدای یک عنصر دیگر HTML اضافه نماید .
برای مثال فرض کنید که یک تگ div و یک پاراگراف ( تگ div ) دارید . می خواهید کدی طراحی نمایید تا در هنگام کلیک کاربر بر روی یک دکمه فرمان ، عنصر پاراگراف به انتدای تگ div اضافه شود . برای این منظور باید از متد prependTo استفاده نمایید .

شکل کلی استفاده از متد prependTo به شرح زیر است :

$ ( content ).prependTo ( selector ) ;

این پارامتر تعیین کننده عنصر HTML ای است که می خواهید آن را به ابتدای عنصر مورد نظر خود اضافه نمایید . ( این پارامتر باشد از نوع تگ های HTML باشد ). 
استفاده از این پارامتر اجباری است .
 content : اگر عنصر HTML ای که می خواهید آن را در ابتدای عنصر دیگر وارد نمایید ، از قبل در صفحه وجود داشته باشد ، در هنگام اضافه شدن از مکان خود به ابتدای عنصر مورد نظر منتقل می شود . 
selector : این پارامتر تعیین کننده id عنصری است که می خواهید عنصر مورد نظر خود را به ابتدای آن اضافه نمایید .
استفاده از این پارامتر اجباری است . 

مثال زیر کاربرد متد prependTo را نشان میدهد:

$("button").click(function(){
$("<span>www.pars-soft.ir</span>").prependTo("p");
});

 

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 30/05/1392
تعداد بازدید : 4716
10 / 10
از 1 کاربر