متد scrollLeft در jQuery 

در این بخش از آموزش JQuery ، متد scrollLeft را شرح میدهیم.

متد scrollLeft ،برای عنصر HTML تعیین شده اسکرول افقی تنظیم میکند .

ساختار این متد در حالت set به صورت زیر است :

اسکرول را به حالت افقی تنظیم میکند.

$(selector).scrollLeft(position)

ساختار این متد در حالت Return به صورت زیر است :

موقعیت افقی اسکرول زا برمیگرداند.

$(selector).scrollLeft()

مثال زیر کاربرد متد scrollLeft را نشان میدهد :

$("button").click(function(){
alert($("div").scrollLeft());
});

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 30/05/1392
تعداد بازدید : 5511
10 / 10
از 1 کاربر