متد ( ) ajaxError در jQuery

در این بخش از آموزش JQuery ، متد ajaxError را شرح میدهیم.

متد ajaxError ، یک تابع را تعیین می کند تا در صورتی که در خواست Ajax با errro مواجه شد ، اجرا شود .
برای مثال به وسیله این متد می توان پیام هشداری را به کاربر مبنی بر انجام ناموفقیت آمیز درخواست Ajax ، به کاربر اعلام کرد .
شکل کلی استفاده از این متد بصورت زیر است :

$( selector ).ajaxError( function( event , xhr , options ) ) ;

function : نام تابعی است که می خواهیم در صورت بروز error در اجرای درخواست های Ajax ، اجرا شود .
استفاده از این پارامتر اجباری است .

  • event : در بر گیرنده شی event است .
  • xhr : در بر گیرنده شی XmlHttpRequest است .
  • options : در برگیرنده تنظیمات ( optoions ) در درخواست Ajax است .

مثال زیر کاربرد متد ajaxError را نشان میدهد :

$("div").ajaxError(function(){
alert("An error occurred!");
});عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 23/01/1392
تعداد بازدید : 4516
1 / 10
از 1 کاربر