متد offset در jQuery 

در این بخش از آموزش JQuery ، متد offset را شرح میدهیم.

متد offset ،برای عنصر HTML تعیین شده مختصات آفست را نسبت به سند تنظیم میکند.

ساختار این متد در حالت set به صورت زیر است :

مختصات آفست را تنظیم میکند.

$(selector).offset({top:value,left:value})

ساختار این متد در حالت Return به صورت زیر است :

مختصات آفست را برمیگرداند.

$(selector).offset()

مثال زیر کاربرد متد offset را نشان میدهد

$("button").click(function(){
var x=$("p").offset();
alert("Top: " + x.top + " Left: " + x.left);
});

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 30/05/1392
تعداد بازدید : 9562
6 / 10
از 5 کاربر