متد wrap در jQuery

در این بخش از آموزش JQuery ، متد wrap را شرح میدهیم.

متد wrap ، برای کار با تگ‌های اطراف یک بخش استفاده میشود.


شکل کلی استفاده از متد wrap به شرح زیر است :

 $(selector).wrap(wrappingElement,function(index))

مثال زیر کاربرد متد wrap را نشان میدهد:

$("button").click(function(){
$("p").wrap("<div></div>");
});

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 30/05/1392
تعداد بازدید : 6409
1 / 10
از 2 کاربر