متد prepend در jQuery

در این بخش از آموزش JQuery ، متد prepend را شرح میدهیم.

متد prepend مطالب را در آغاز  عناصر انتخاب شده درج میکند.

شکل کلی استفاده از متد prepend به شرح زیر است :

 $(selector).prepend(content,function(index,html))

مثال زیر کاربرد متد prepend را نشان میدهد:

$("button").click(function(){

$("p").prepend("<b>Prepended text</b>");
});

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 30/05/1392
تعداد بازدید : 5076
10 / 10
از 1 کاربر