افکت ( ) slideToggle در jQuery 

در این بخش از آموزش jquery ، افکت SlideToggle را در طراحی سایت آموزش می دهیم.

افکت slideToggle همانند یک عملگر دوجانبه بین دو افکت slideUp و افکت slideDown بر روی عنصر مورد اثر خود عمل می کند .
به عبارت دیگر افکت slideToggle ابتدا وصغیت نمایش و یا عدم نمایش عنصر را بررسی کرده و در صورتی که آن عنصر نمایان باشد ، با کاهش تدریجی ارتفاع آن باعث مخفی شدن عنصر می شود . و چنانچه عنصر مخفی باشد با افزایش تدریجی ارتفاع آن ، عنصر را نمایان می سازد .
افکت slideToggle کاربرد بسیار سودمندی می تواند داشته باشد . به وسیله آن می توانید این اختیار را به کاربر بدهید تا عناصری را که می خواهد در صفحه مخفی کرده و یا آنها را نمایان سازد .

کار افکت slideToggle این است که حلقه وار افکت میدهد .

شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است :

$ ( " selector " ).slideToggle ( speed , callback )

selector :selector عنصری است که این افکت باعث مخفی و یا نمایان شدن آن می شود . 

speed :این پارامتر در این افکت اختیاری بوده و مقدار پیش فرض آن صفر است .
این پارامتر سرعت مخفی و یا نمایان شدن عنصر توسط افکت را تعین می کند .
این پارامتر به دو صورت قابل مقداردهی می باشد .
تعیین به وسیله زمان بر حسب میلی ثانیه : در این حالت مدت زمانی که می خواهید در آن عنصر مخفی یا نمایان شود را نعیین می کنید . مثلا 100 ms .
تعیین بر اساس 3 حالت کلی زیر : در این حالت با انتخاب یکی از 3 مقدار زیر سرعت مخفی یا نمایان شدن را آرام ، معمولی و یا سریع انتخاب می نمایید .
"slow"
"normal"
"fast"

callback :توسط این پارامتر می توان نام یک تابع را تعیین کنید تا پس از پایان یافتن اجرای افکت ، آن تابع اجرا شود .
به کار بردن این پارامتر اختیاری است . 

 مثال زیر کاربردافکت slideToggle را نشان میدهد:

$("#flip").click(function(){
$("#panel").slideToggle();
});

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 29/05/1392
تعداد بازدید : 7004
10 / 10
از 3 کاربر