متد insertBefore در jQuery 

در این بخش از آموزش JQuery ، متد insertBefore را شرح میدهیم.

متد insertBefore ، یک متن یا کنترل HTML را قبل از عنصر مورد نظرتان در صفحه وارد می نماید .
در متد insertBefore بایستی یک متن یا عنصر HTML را انتخاب کرده و سپس تعیین نمایید تا قبل از چه عنصری در صفحه وارد شود .
برای مثال فرض کنید یک پاراگراف در صفحه دارید و می خواهید کدی طراحی نمایید تا در صورت کلیک کاربر بر روی یک دکمه فرمان ، متن جدیدی به ابتدای پاراگراف اضافه شود .

شکل کلی استفاده از متد ( ) insertBefore به شرح زیر است :

$ ( content ).insertBefore ( " selector " ) ;

contentاین پارامتر تعیین کننده متن یا id عنصر HTML ای است که می خواهید محتویات آن را قبل از عنصر مورد نظر در صفحه وارد نمایید . 
selector : تعیین کننده id عنصری است که می خواهید متن یا عنصر دیگر HTML خود را قبل از آن در صفحه وارد نمایید .

مثال زیر کاربرد متد insertBefore را نشان میدهد : 

$("button").click(function(){
$("<span>Hello world!</span>").insertBefore("p");
});

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 30/05/1392
تعداد بازدید : 4746
10 / 10
از 1 کاربر