متد offsetParent در jQuery 

در این بخش از آموزش JQuery ، متد offsetParent را شرح میدهیم.

متد offsetParent ،موقعیت عنصر انتخاب شده را نسبت به والدین (Parent) خود نمایش میدهد.

ساختار این متد به صورت زیر است :

$(selector).offsetParent()

مثال زیر کاربرد متد offsetParent را نشان میدهد

$("button").click(function(){
$("p").offsetParent().css("background-color","red");
});

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 30/05/1392
تعداد بازدید : 4838
10 / 10
از 1 کاربر