متد removeAttr در jQuery 

در این بخش از آموزش JQuery ، متد removeAttr را شرح میدهیم.

متد removeAttr ، یک یا چندین خاصیت css تعیین شده برای عنصر HTML مورد نظرتان را حذف می کند . با حذف خاصیت css ، اثر آن بر عنصر از بین می رود .
برای مثال فرض کنید که یک برای یک عنصر پاراگراف ( تگ < p > ) در صفحه ، خاصیت رنگ نوشته یا color تعیین کرده اید . با حذف این خاصیت و مقدارش توسط متد ( ) removeAttr ، رنگ داده شده به آن از بین رقته و به رنگ پیش فرض بر می گردد .

شکل کلی استفاده از متد removeAttr به شرح زیر است :

$ ( selector ).removeAttr ( attribute ) ;

selector : این پارامتر تعیین کننده id عنصر HTML ای است که می خواهید یک یا چند خاصیت css آن را حذف نمایید . 
تعیین این پارامتر اجباری است . 
attribute : این پارامتر تعیین کننده خاصیت یا خواص css ای است که می خواهید آنها را حذف نمایید . تعیین این پارامتر اجباری است . 
مثال زیر کاربرد متد removeAttr را نشان میدهد:

$("button").click(function(){
$("p").removeAttr("style");
});

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 30/05/1392
تعداد بازدید : 5859
10 / 10
از 1 کاربر