افکت ( ) fadeOut در jQuery

در این بخش از آموزش jquery ، افکت fadeOut را در طراحی سایت آموزش می دهیم.

افکت fadeOut باعث می شود تا عنصر مورد اثر آن به تدریج از حالت نمایان به حالت مخفی در بیاید. این افکت در یک افکت تصویری با کم کردن نور عنصر به تدریج باعث مخفی شدن آن از دید کاربر می شود .

شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است :

$ ( " selector " ).fadeOut ( speed , callback )

selector :عنصری است که این افکت باعث مخفی شدن آن می شود . 

speed :این پارامتر اختیاری بوده و مقدار پیش فرض آن صفر است .
این پارامتر سرعت مخفی شدن عنصر توسط افکت را تعین می کند .
این پارامتر به دو صورت قابل مقداردهی می باشد .
تعیین به وسیله زمان بر حسب میلی ثانیه : در این حالت مدت زمانی که می خواهید در آن عنصر به تدریج مخفی شود را نعیین می کنید . مثلا 100 ms .
تعیین بر اساس 3 حالت کلی زیر : در این حالت با انتخاب یکی از 3 مقدار زیر سرعت مخفی شدن را آرام ، معمولی و یا سریع انتخاب می نمایید .
"slow"
"normal"
"fast"

callback : توسط این پارامتر می توان نام یک تابع را تعیین کنید تا پس از پایان یافتن اجرای افکت و مخفی شدن عنصر مورد نظر ، آن تابع اجرا شود .
به کار بردن این پارامتر اختیاری است . 
مثال زیر کاربرد افکت fadeOut را نشان میدهد:

مثال زیر تمام تگ <p> موجود در صفحه که مرئی و قابل دیده شدن میباشند  را به تدریج محو می کند.

$("button").click(function(){ $("p").fadeOut(); });

مثال دیگر :

$("button").click(function(){
$("#div1").fadeOut();
$("#div2").fadeOut("slow");
$("#div3").fadeOut(3000);
});

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 30/05/1392
تعداد بازدید : 8743
9 / 10
از 6 کاربر