متد wrapInner در jQuery

در این بخش از آموزش JQuery ، متد wrapInner را شرح میدهیم.

 شکل کلی استفاده از متد wrapInner به شرح زیر است :

$(selector).wrapInner(wrappingElement,function(index))

مثال زیر کاربرد متد wrapInner را نشان میدهد:

$("button").click(function(){
$("p").wrapInner("<b></b>");
});

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 30/05/1392
تعداد بازدید : 4965
4 / 10
از 3 کاربر