متد replaceWith در jQuery 

در این بخش از آموزش JQuery ، متد replaceWith را شرح میدهیم.

متد replaceWith ، عنصر HTML تعیین شده را با محتوای جدید جایگزین میکند.

ساختار این متد به صورت زیر است :

$(selector).replaceWith(content,function(index))

مثال زیر کاربرد متد replaceWith را نشان میدهد :

$("button").click(function(){
$("p:first").replaceWith("Hello world!");
});

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 30/05/1392
تعداد بازدید : 5145
10 / 10
از 1 کاربر