متد wrapAll در jQuery

در این بخش از آموزش JQuery ، متد wrapAll را شرح میدهیم.

شکل کلی استفاده از متد wrapAll به شرح زیر است :

$(selector).wrapAll(wrappingElement)

مثال زیر کاربرد متد wrapAll را نشان میدهد:

$("button").click(function(){
  $("p").wrapAll("<div></div>");
});

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 30/05/1392
تعداد بازدید : 5626
10 / 10
از 1 کاربر