متد position در jQuery 

در این بخش از آموزش JQuery ، متد position را شرح میدهیم.

متد position ، مختصات محل قرار گیری یک عنصر را بر حسب عنصر مادر ( parent ) آن تعیین کرده و به صفحه بر می گرداند . 

این تابع متد position مختصات عنصر مورد نظر را با دو مقدار عددی نمایش می دهد که یکی تعیین کننده میزان فاصله از بالای عنصر مادر ( parent ) است است که به آن top می گویند . عدد دوم تعیین کننده میزان فاصله از سمت چپ عنصر مادر ( parent ) است که به آن left می گویند .
واحد خروجی این مثال بر حسب پیکسل px می باشد .

شکل کلی استفاده از متد ( ) position به شرح زیر است :

$ ( " selector " ).position ( ) ;

selector : این پارامتر تعیین کننده id عنصری است که می خواهید مختصات آن را نمایش دهید .

مثال زیر کاربرد متد position را نشان میدهد: 

$("button").click(function(){
x=$("p").position();
alert("Top: " + x.top + " Left: " + x.left);
});

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 30/05/1392
تعداد بازدید : 5890
7 / 10
از 2 کاربر