متد ( ) ajaxScript در jQuery

در این بخش از آموزش JQuery ، متد getScript را شرح میدهیم.

به وسیله متد getScript ، می توان یک اسکریپت را با استفاده از روش HTTP GET ، از سرور خوانده و اجرا نمود .
سپس از نتیجه حاصل در صفحه استفاده کرد .
شکل کلی استفاده از این متد بصورت زیر است :

$(selector).getScript( url , success ( response , status ) ) ;

  • url : تعیین کننده آدرس فایل اسکریپتی است که می خواهید متد آن را از سرور درخواست کرده و بخواند .

استفاده از این پارامتر اجباری است . 

  • success : این پارامتر می تواند یک تابع را تعیین نماید تا در صورتی که اجرای درخواست و اسکریپت موفقیت آمیز بود ، اجرا شود .

استفاده از این پارامتر اختیاری است .
این تابع خود می تواند دارای 2 پارامتر نیز باشد :

  • response : شامل جواب برگشتی از سرور است .
  • status : این پارامتر تعیین کننده وضعیت درخواست است که می تواند چندین حالت داشته باشد :
  • success : موفق .
  • notmodified : هنوز اعمال یا بررسی نشده.
  • error : اشکال در ارسال یا پردازش درخواست .
  • timeout : مدت زمان کافی برای اجرای درخواست تمام شده است .
  • parseerror : خواندن و اجرای درخواست با مشکل مواجه شده است .

 

مثال زیر کاربرد متد getScript را نشان میدهد :

$("button").click(function(){
$.getScript("demo_ajax_script.js");
});

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 23/01/1392
تعداد بازدید : 4579
1 / 10
از 1 کاربر