افکت ( ) delay در jQuery 

در این بخش از آموزش jquery ، افکت delay را در طراحی سایت آموزش می دهیم.

افکت delay باعث ایجاد یک تاخیر در اجرای افکت دیگری می شود .

برای مثال فرض کنید که یک افکت ( ) fadeIn را برای یک عنصر تعیین کرده اید . این افکت در هنگام کلیک کاربر بر روی دکمه فرمان اجرا می شود . اما می خواهید کاری کنید تا مثلا 3 ثانیه بعد از کلیک کاربر بر روی دکمه فرمان ، افکت ( ) fadeIn اجرا شود . برای این منظور بایستی ازافکت delay به همراه آن استفاده کنید .
شکل کلی استفاده ازاین افکت بصورت زیر است :

Syntax $( selector ).delay( speed ) ;

selectorاین پارامتر تعیین کننده id عنصری است که می خواهیم در اجرای یک افکت بر روی آن ، تاخیر ایجاد نماییم . 

speed : این پاراتر تعیین کننده مدت زمان تاخیر در اجرای افکت است .
انواع مقادیر ممکن عبارتند از :
MiliSecond : مدت زمان تاخیر در اجرای افکت بر حسب میلی ثانیه .
Slow : سرعت آهسته .
Fast : سرعت زیاد .
مثال زیر کاربرد افکت delay را نشان میدهد .

$("button").click(function(){
$("#div1").delay("slow").fadeIn();
$("#div2").delay("fast").fadeIn();
});

در خط 1  با کلیک روی محتوای تگ button تابع اجرا شود

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 29/05/1392
تعداد بازدید : 8301
10 / 10
از 3 کاربر