متد innerWidth در jQuery 

در این بخش از آموزش JQuery ، متد innerWidth را شرح میدهیم.

متد innerWidth عرض  عناصر را با در نظر گرفتن مقدار padding انها بر می گرداند.

مثال :

$("button").click(function(){
var txt="";
txt+="Inner width: " + $("#div1").innerWidth() + "</br>";
txt+="Inner height: " + $("#div1").innerHeight();
$("#div1").html(txt);
});

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 30/05/1392
تعداد بازدید : 4536
10 / 10
از 1 کاربر