متد ( ) empty در jQuery 

در این بخش از آموزش JQuery ، متد empty را شرح میدهیم.

متد empty ، محتویات متنی و سایر اشیای فرزند عنصر HTML تعیین شده برای آن را پاک می کند .
نکته مهم درباره متد empty اینست که این متد خود عنصر و یا خواص آن را حذف نمی کند ، بلکه فقط محتویات درونی آن را خالی می کند . بنابراین عنصر همچنان بر روی صفحه قرار داشته و قابل دسترس است .
برای مثال می توانید به وسیله متد ( ) empty ، محتویات درون یک پاراگراف یا آیتم های موجود در یک لیست HTML را پاک نمایید و

شکل کلی استفاده از متد empty به شرح زیر است :

$ ( " selector " ).empty ( ) ;

selector : این پارامتر تعیین کننده id عنصر HTML ی است که می خواهید محتویات درون آن را پاک کنید . 

مثال زیر کاربرد متد empty را نشان میدهد :

$("button").click(function(){
$("div").empty();
});

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 30/05/1392
تعداد بازدید : 5315
10 / 10
از 2 کاربر