متد ( ) before در jQuery 

در این بخش از آموزش JQuery ، متد before را شرح میدهیم. 

از متد before در jQuery برای وارد نمودن یک متن یا پاراگراف در سطر قبلی یک پاراگراف استفاده می شود .
متد before متن مورد نظر شما را به سطر قبلی پاراگراف تعیین شده در صفحه ، اضافه می کند .
شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است :

$ ( " selector " ).before ( content ) ;

selector : عنصر مورد نظری است که می خواهید محتویات مورد نظرتان را قبل از آن ، در صفحه وارد نمایید . 

content : تعیین کننده محتویاتی است که می خواهید قبل از عنصر مورد نظر در صفحه وارد نمایید . این محتویات می تواند شامل متن یا سایر تگ های HTML باشد . 


مثال زیر کاربرد متد before را نشان میدهد :

$("button").click(function(){
$("p").before("<p>Hello world!</p>");
});

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 30/05/1392
تعداد بازدید : 5552
5 / 10
از 2 کاربر