متد ( ) after در jQuery 

در این بخش از آموزش JQuery ، متد after را شرح میدهیم. 

به وسیله متد after در jQuery ، می توانید محتویات مورد نظر خود ( می تواند شامل متن یا تگ های HTML باشد ) را پس از عنصر مورد نظر خود ، در صفحه HTML وارد نمایید .
برای مثال فرض کنید که یک پاراگراف در صفحه دارید . به وسیله این متد می توانید یک پاراگراف یا یک تگ دیگر HTML را پس از آن عنصر ، به صفحه اضافه نمایید .
شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است :

$ ( " selector " ).after ( content ) ;

selector : عنصر مورد نظری است که می خواهید محتویات مورد نظرتان را پس از آن ، در صفحه وارد نمایید . 

content : تعیین کننده محتویاتی است که می خواهید پس از عنصر مورد نظر در صفحه وارد نمایید . این محتویات می تواند شامل متن یا سایر تگ های HTML باشد . 

مثال زیر کاربرد متد after را نشان میدهد : 

$("button").click(function(){
$("p").after("<p>Hello world!</p>");
});

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 30/05/1392
تعداد بازدید : 6588
10 / 10
از 2 کاربر