متد ( ) ajaxStop در jQuery

در این بخش از آموزش JQuery ، متد ajaxStop را شرح میدهیم.

به وسیله متد ajaxStop می توان یک تابع را تعیین کرد تا در زمان پایان یافتن ارسال و انجام تمام درخواست های Ajax به سرور ، اجرا شود .
در واقع از متد ajaxStop می توان برای تعیین یک دستور یا کد ، برای اجرا پس از پایان یافتن انجام درخواست های Ajax در سرور ، استفاده نمود .
هنگامی که یک درخواست ajax تمام می شود ، jQuery چک می کند که آیا درخواست دیگری وجود دارد یا خیر . اگر درخواست ajax دیگری وجود نداشته باشد ، آنگاه ajax تابع این متد را اجرا می کند .
شکل کلی استفاده از این متد بصورت زیر است :

$( selector ).ajaxStop ( function ( ) ) ;

functionنام تابعی است که می خواهیم پس از پایان یافتن تمام درخواست های Ajax در سرور، اجرا شود . 
استفاده از این پارامتر اجباری است . 

مثال زیر کاربرد متد ajaxStop را نشان میدهد :

$("div").ajaxStop(function(){
alert("All AJAX requests completed");
});

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 23/01/1392
تعداد بازدید : 4300
10 / 10
از 1 کاربر