متد removeClass در jQuery

در این بخش از آموزش JQuery ، متد removeClass را شرح میدهیم.

متد removeClass ، یک یا چندین کلاس تعیین شده برای عنصر HTML مورد نظرتان را حذف می کند.
شکل کلی استفاده از متد removeClass به شرح زیر است :

$(selector).removeClass(classname,function(index,currentclass))

مثال زیر کاربرد متد removeClass را نشان میدهد:

$("button").click(function(){
$("p").removeClass("intro");
});

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 30/05/1392
تعداد بازدید : 4839
10 / 10
از 1 کاربر