مرجع توابع کار با Ajax در JQuery

در بخش آموزش Ajax توضیح مفصلی از کاربردهای Ajax دادیم ، Ajax تکنولوژی تبادل اطلاعات و به روز رسانی صفحات وب ، بدون لود شدن مجدد و کامل صفحه است .
در لیست زیر ، متدهای کار با Ajax در زبان jQuery قرار داده شده است:

نام متد شرح
()$.ajax  متد ajax یک درخواست Ajax را به سرور ارسال می کند .
 ()ajaxComplete به وسیله متد ajaxComplete می توانید یک تابع را تعیین نمایید ، تا در هنگام اتمام درخواست Ajax ارسال شده ، اجرا شود .
()ajaxError  به وسیله متد ajaxError می توانید یک تابع را تعیین نمایید ، تا در هنگام اتمام درخواست Ajax اگر error رخ داد ، اجرا شود .
()ajaxSend به وسیله متد ajaxSend می توانید یک تابع را تعیین نمایید تا قبل از ارسال درخواست Ajax به سرور ، اجرا شود .
()ajaxSetup به وسیله متد ajaxSetup می توانید مقادیر پیش فرضی را برای درخواست های بعدی Ajax تعیین نمایید .
()ajaxStart به وسیله متد ajaxStart می توانید یک تابع را تعیین نمایید تا همزمان با اولین در خواست Ajax ، اجرا شود .
()ajaxStop به وسیله متد ajaxStop می توانید یک تابع را تعیین نمایید ، تا در هنگام پایان یافتن تمامی درخواست های Ajax ، اجرا شود .
()ajaxSuccess به وسیله متد ajaxSuccess می توانید یک تابع را تعیین نمایید تا پس از پایان موفقیت آمیز تمامی درخواست های Ajax به سرور ، اجرا شود .
()$.get متد get اطلاعات را با استفاده از یک درخواست Ajax HTTP GET ، از سرور می خواند .
()$.getScript متد getScript یک اسکریپت جاوا اسکریپت را به وسیله یک درخواست Ajax HTTP GET ، از سرور خوانده و اجرا می کند .
()load متد load اطلاعات را از سرور خوانده و آن را در عنصر مورد نظر اعمال می کند .
()$.post  متد post اطلاعات را از سرور به وسیله یک متد Ajax HTTP POST ، دریافت می کند .
()serialize متد serialize می تواند اطلاعات یک فرم را به صورت پشت سرهم و جفت نام-مقدار خوانده و به انتهای آدرس صفحه ، جهت ارسال اضافه نماید .
()serializeArray متد serializeArray می تواند اطلاعات یک فرم را به صورت آرایه درآورده و ارسال نماید .
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 23/01/1392
تعداد بازدید : 7096
9 / 10
از 5 کاربر