متد replaceAll در jQuery 

در این بخش از آموزش JQuery ، متد replaceAll را شرح میدهیم.

متد replaceAll ، عنصر HTML تعیین شده برای آن را با تمام عناصر HTML مورد نظر شما در صفحه ، عوض می کند .
فرض کنید در یک صفحه چندین پاراگراف ( تگ < p > ) دارید . می خواهید کدی طراحی نمایید تا در هنگام اجرای آن ، تمامی پاراگراف های صفحه یا مثلا پاراگراف های عضو یک کلاس خاص ، با یک تگ span  عوض شوند . در این حالت باید از متد replaceAll استفاده نمایید .

ساختار این متد به صورت زیر است :

$ ( content ).replaceAll ( selector ) ;

contentاین پارامتر تعیین کننده عنصر HTML یا متنی است که می خواهید آن را به جای عنصر HTML مورد نظرتان در صفحه قرار دهید . 
تعیین این پارامتر اجباری است . 
selector : این پارامتر تعیین کننده id عنصر HTML ای است که می خواهید آن را با یک عنصر جدید مورد نظرتان عوض کنید .
تعیین این پارامتر اجباری است . 

مثال زیر کاربرد متد replaceAll را نشان میدهد :

$("button").click(function(){
$("<span>Hello world!</span>").replaceAll("p:last");
});

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 30/05/1392
تعداد بازدید : 4919
10 / 10
از 1 کاربر