متد width در jQuery

در این بخش از آموزش JQuery ، متد width را شرح میدهیم.

با استفاده از متد width عرض صفحه وب باز گشت داده می شود

شکل کلی استفاده از متد width به شرح زیر است :

$(selector).width()

مثال زیر کاربرد متد width را نشان میدهد:

$("button").click(function(){
alert($("div").width());
});

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 30/05/1392
تعداد بازدید : 13874
10 / 10
از 1 کاربر