افکت ( ) fadeTo در jQuery

در این بخش از آموزش jquery ، افکت fadeTo را در طراحی سایت آموزش می دهیم.

افکت fadeTo میزان شفافیت و وضوح نمایش یک عنصر را به تدریج به یک مقدار تعیین شده از سوی کاربر تغییر می دهد .
به عبارت دیگر افکت fadeTo میزان نور نمایش یک عنصر را کم یا زیاد می کند . شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است :

$ ( " selector " ).fadeTo ( speed , opacity , callback )

selector : selector عنصری است که این افکت باعث تغییر وضوح نمایش آن می شود . 

speed : این پارامتر در این متد اجباری بوده و حتما باید مقدار دهی شود . در غیر این صورت افکت کار نخواهد کرد .
این پارامتر سرعت تغییر وضوح تصویر عنصر توسط افکت را تعین می کند .
این پارامتر به دو صورت قابل مقداردهی می باشد .
تعیین به وسیله زمان بر حسب میلی ثانیه : در این حالت مدت زمانی که می خواهید در آن وضوح تصویرعنصر تغییر کند را نعیین می کنید . مثلا 100 ms .
تعیین بر اساس 3 حالت کلی زیر : در این حالت با انتخاب یکی از 3 مقدار زیر سرعت تغییر وضوح تصویر عنصر را آرام ، معمولی و یا سریع انتخاب می نمایید .
"slow"
"normal"
"fast"

opacity :این پارامتر در این متد اجباری بوده و حتما باید مقدار دهی شود . در غیر این صورت افکت کار نخواهد کرد . .
این پارامتر میزان تغییر وضوح تصویر عنصر را تعیین می کند . مقداری که به این پارامتر می توان داد باید عددی بین 0.0 تا 1 باشد و هر چه عدد انتخاب شده کمتر باشد ، وضوح تصویر عنصر هم کمتر خواهد بود . 
callback : توسط این پارامتر می توان نام یک تابع را تعیین کنید تا پس از پایان یافتن اجرای افکت و تغییر وضوح تصویر عنصر مورد نظر ، آن تابع اجرا شود .
به کار بردن این پارامتر اختیاری است . 

مثال زیر کاربرد افکت fadeTo را نشان میدهد:

$("button").click(function(){
$("p").fadeTo(1000,0.4);
});

مثال زیر روش استفاده از متد fade را با مقادیر متفاوت نشان می دهد :

$("button").click(function(){
$("#div1").fadeTo("slow",0.15);
$("#div2").fadeTo("slow",0.4);
$("#div3").fadeTo("slow",0.7);
});

مجید :
4 0
بسیار عالی خدا خیرتون بده.
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 29/05/1392
تعداد بازدید : 7468
9 / 10
از 3 کاربر