متد toggleclass در jQuery 

در این بخش از آموزش JQuery ، متد toggleClass را شرح میدهیم.

با متد toggleClass می توان اگر به تگی کلاس خاصی تخصیص داده نشده ،آنرا به تگ اختصاص داد ،در غیر این صورت اگر آن کلاس به آن تگ قبلا تخصیص داده شده ، کلاس از تگ حذف می شود و این تشخیص به طور خودکار توسط متد toggleClass صورت میگیرد.

ساختار این دستور به صورت زیر است :

$(selector).toggleClass(classname,function(index,currentclass),switch)

مثال زیر کاربردمتد toggleClass را نشان میدهد:

در مثال زیر در صورتیکه کلاس blue قبلا به تگ های h1 , h2 , p اعمال نشده است ، اعمال می شود و در صورتیکه قبلا کلاس blue به محتوای تگ های h1 , h2 , p اعمال شده است ، این کلاس از محتوای این تگ ها حذف خواهد شد :

$("h1,h2,p").toggleClass("blue");

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 30/05/1392
تعداد بازدید : 16035
4 / 10
از 3 کاربر