تابع Callback در jquery

تابع Callback در جیکوئری بعد از اینکه عمل مخفی (و یا آشکار شدن) کامل شد اجرا می شود.

مثال با تابع Callback

در مثال زیر تابع  alert  بعد از اجرا شدن  افکت hide  اجرا میشود:

$("button").click(function(){
$("p").hide("slow",function(){
alert("The paragraph is now hidden");
});
});

 مثال بدون تابع Callback

در مثال زیر تابع  alert  قبل از اجرا شدن افکت hide  اجرا میشود:

$("button").click(function(){
$("p").hide(1000);
alert("The paragraph is now hidden");
});

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 30/05/1392
تعداد بازدید : 8663
9 / 10
از 8 کاربر