با SQL چه کار هایی میتوان انجام داد ؟
 

  1. SQL  این توانایی را  دارد که یک کوئری (Query) را اجرا کند.
  2. SQL میتواند داده ها را از دیتابیس بازیابی کند.
  3. SQL میتواند رکوردهایی را به دیتابیس اضافه (Insert) کند.
  4. SQL میتواند رکوردها را از دیتابیس واکشی و ویرایش (Update) کند.
  5. SQL میتواندرکوردها را از دیتابیس واکشی و حذف (Delete) کند.
  6. SQL میتواند یک پایگاه داده جدید (New Database) ایجاد کند.
  7. SQL میتواند یک جدول به دیتابیس (New Table) اضافه کند.
  8. SQL میتواند stored procedure  در دیتابیس ایجاد کند.
  9. SQL میتواند  view در دیتابیس ایجاد کند.
  10. SQL میتواند به table ، procedure و view  ها دسترسی تعریف کند.
setare : sql
3 0
سایت خوبی دارید ممنون لطفا بیشتر روش کار کنید
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 14/05/1392
تعداد بازدید : 16636
10 / 10
از 1 کاربر