تابع Now در sql

تابع now در اسکیوال تاریخ و ساعت جاری سیستم را برمیگرداند.

ساختار دستور now در sql به صورت زیر است :

SELECT NOW() FROM table_name

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 16/05/1392
تعداد بازدید : 8111
9 / 10
از 2 کاربر