تابع UCase در sql

تابع UCase در اسکیوال مقادیر فیلد را به حروف بزرگ تبدیل میکند.

ساختار دستور Ucase در sql به صورت زیر است :

SELECT UCASE(column_name) FROM table_name

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 16/05/1392
تعداد بازدید : 8033
10 / 10
از 1 کاربر