دستور Insert در اسکیوال

دستور Insert در sql برای وارد کردن و ايجاد يک رکورد جديد در جدول استفاده می شود .

دو روش استفاده از این دستور وجود دارد :

INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2, value3,...)

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,...)
VALUES (value1, value2, value3,...)

نکته : می توان در دستور Insert در اسکیوال تعيين کرد که مقادير مورد نظر به ترتيب به کدام ستون های جدول وارد شوند . برای اين منظور ابتدا نام ستون های مورد نظر را به ترتيب جلوی نام جدول در يک پرانتز وارد کرده و با کاما از هم جدا می کنيم . سپس مقادير متناظر را به همان ترتيب پس از واژه Vaues در پرانتز وارد می کنيم .
نکته : چنانچه برای فيلد يا فيلدهايی مقداری در دستور insert در نظر گرفته نشود ، مقادیر پیش فرض تعیین شده و در صورت تعیین نکردن مقدار پیش فرض جای آنها در جدول خالی می ماند . فقط بايد به ترتيب نام ستون ها و مقادير دقت کرد .

Insert into Student ( Name , Family ) Values ( "Saeed" , "Rajabi" )

در مثال بالا نام Saeed در فیلد Name و نام Rajabi در فیلد Family میرود. بقیه ی فیلد ها در صورت تعیین کردن مقدار پیش فرض آن مقدار را میگیرند و در صورت تعیین نکردن آن ، مقدار خالی یا Null میگیرند.

:
24 0
مثال های بیشتری زده بشه بهتره
کتایون :
3 2
واقعا ممنون مطالب مفیدی دارید . میخواستم بدونم اگر نخوایم خود برنامه نویس با کد رکورد اضافه کنه با مثلا همون سعید رجبی (مثال خودتون) و بخوایم کاربر اطلاعات جدول رو پر کنه ، کد ب شکلی در میاد؟
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 20/05/1392
تعداد بازدید : 50145
8 / 10
از 10 کاربر