تابع COUNT در اسکیوال

تابع COUNT در sql تعداد سطرهای موجود در يک فيلد را شمرده و مقدار آنرا بر می گرداند . به تابع count در اسکیوال ، تابع سطر شمار هم می گويند .

نکته مهم : تابع count در اس کیو ال ، فيلدهايی که مقدار آنها خالی يا تکراری باشد را نمی شمارد . برای شمارش کليه فيلدها ( حتی تکراری ) بايد قبل از نام ستون در دستور Count عبارت Distinct ذکر شود.

ساختار این دستور به صورت زیر است :

SELECT COUNT(*) FROM table_name

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 16/05/1392
تعداد بازدید : 15543
2 / 10
از 1 کاربر