تابع First در sql

تابع First در اسکیوال مقدار اولين رکورد را در يک فيلد بر می گرداند . ترتيب در تابع first ، همان ترتیب قرار گيری رکوردها در جدول است .

ساختار دستور first در sql به صورت زیر است :

SELECT FIRST(column_name) FROM table_name

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 16/05/1392
تعداد بازدید : 8305
10 / 10
از 1 کاربر