مرجع انتخابگرها در CSS - بخش سوم

 

:first-letter


p:first-letter

font-size:200%;
color:#8A2BE2;
}

 اولین کلمه از تمام تگ های <p>  را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

ویژگی هایی که در first-letter  میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند.

 1. font properties
 2. color properties
 3. background properties
 4. margin properties
 5. padding properties
 6. border properties
 7. text-decoration
 8. vertical-align (only if float is 'none')
 9. text-transform
 10. line-height
 11. float
 12. clear

 :first-line

p:first-line

background-color:yellow;
}

 اولین خط از تمام تگ های <p>  را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

ویژگی هایی که در first-line  میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند.

 1. font properties
 2. color properties
 3. background properties
 4. word-spacing
 5. letter-spacing
 6. text-decoration
 7. vertical-align
 8. text-transform
 9. line-height
 10. clear

:first-child

p:first-child

background-color:yellow;
}

 تمام تگ های <p> که اولین فرزند (child) از پدر و مادر (parent) خود است را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:before

p:before

content:"http://pars-soft.ir ";
}

به اول تمام تگ های <p> ، لینک  http://pars-soft.ir  را اضافه میکند.

:after

p:after

content:"http://pars-soft.ir";
}

بعد تمام تگ های <p> ، لینک  http://pars-soft.ir  را اضافه میکند. 

:lang

p:lang(it)

background:yellow;
}

 تمام تگ های <p> که با ویژگی  "lang=it" شروع میشوند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

element1~element2

p~ul
{
background:#ff0000;
}

 تمام تگ های <ul> که والد مشترکی با  تگ  <p> دارند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 [attribute^=value]

div[class^="test"]
{
background:#ffff00;
}

 تمام تگ های div که با ویژگی  "class=test" شروع میشوند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

[attribute$=value]

div[class$="test"]
{
background:#ffff00;
}

  تمام تگ های div که با ویژگی  "class=test" تمام میشوند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

[attribute*=value]

div[class*="test"]
{
background:#ffff00;
}

 تمام تگ های div که  ویژگی  "class=test" را شامل میشوند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:first-of-type

p:first-of-type
{
background:#ff0000;
}

اولین  تگ <p>  را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:last-of-type

p:last-of-type
{
background:#ff0000;
}

آخرین تگ <p>  را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 :only-of-type

p:only-of-type
{
background:#ff0000;
}

هر تگ <p>  که تک فرزند (only child) والد (parent) خود باشد را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 :nth-child()

p:nth-child(2)
{
background:#ff0000;
}

 هر تگ <p>  که دومین فرزند (only child) والد (parent) خود باشد را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:nth-last-child()

p:nth-last-child(2)
{
background:#ff0000;
}

 هر تگ <p>  که دومین فرزند (only child) والد (parent) خود از آخر باشد را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:nth-of-type()

p:nth-of-type(2)
{
background:#ff0000;
}

 هر تگ <p>  که دومین تگ <p> از والد (parent) خود  باشد را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:nth-last-of-type()

p:nth-last-of-type(2)
{
background:#ff0000;
}

 هر تگ <p>  که دومین تگ <p> از والد (parent) خود از آخر باشد را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 :last-child

p:last-child
{
background:#ff0000;
}

  برای هر تگ <p>  که آخرین فرزند (child) از والد (parent) خود  باشد را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:root

:root
{
background:#ff0000;
}

 تگ HTML  ، را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:empty

p:empty
{
background:#ff0000;
}

 هر تگ <p>  که محتوایی نداشته باشد را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

 :enabled

input[type="text"]:enabled
{
background:#ffff00;
}

تمام تگ های <input>  که  "type="text باشند و فعال باشند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:disabled

input[type="text"]:disabled
{
background:#dddddd;
}

تمام تگ های <input>  که  "type="text باشند وغیر فعال باشند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

:checked

input:checked
{
background:#ff0000;
}

تمام تگ های <input>  که  "type="checked باشند را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند. 

:not

:not(p)
{
background:#ff0000;
}

 تمامی تگ ها جز  تگ <p>  را  انتخاب و style مورد نظر را به آنها اعمال میکند.

::selection


::selection
{
color:#ff0000;
}
::-moz-selection
{
color:#ff0000;
}

متن هایی که با دوبار کلیک کردن بر آنها انتخاب میشوند ، style مورد نظر را به آنها اعمال میکند

مریم : نظر
26 2
آموزشها عالیه همه چیز سریع گفته شده فقط اگر در پایان دو ،سه مثال کلی میزدید و چند تا از دستورات ونحوه استفاده از آنهارو می آوردید خیلی بهتر می شد
:
12 6
بسيار بسيار آموزش خوبه
مهدی :
4 5
دم شما بسیار گرم خوب سایتی بود
وحید : تشکر از اموزش
2 3
دمت گرم ...خیلی خوب بود
عاطفه : واقعیت
2 1
وای عالیه این سایت .حرف نداره.
مهرداد :
2 1
سپاس گزارم بابت مطلب مفیدتون
پرشان.ا : تشکر
2 0
سایتتون واقعا مطالب جامع و آموزنده ای داره سپاسگزارم از زحمات و مطالب مفیدتون
mohammad :
0 0
khoda khodeto & 7jad & abadeto beyamorze & mored rahmatelahi gharar begirid
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
8 / 10
از 18 کاربر