float

در این بخش از آموزش css به توضیح ویژگی محل قرارگیری عناصر - خواص Clear , Float میپردازیم.

با این ویژگی از css موقعیت یک عنصررا می توانید سمت چپ یا راست تنظیم کنید.

یکی از پرکاربردترین ویژگی ها در css میباشد. بادادن این ویژگی به تگ ها شما میتوانید سایت های چند ستونه ایجاد کنید. 

این خاصیت یکی از پایه های اساسی در طراحی قالب بر اساس div می باشد.

وقتی به یک عنصر در کد خود float به سمت چپ یا راست میدهید ، عنصر مورد نظر به آن سمت خاص میرود و بقیه عنصر هایی که بعد از تگ مذکور آمده اند و float ندارند به سمت مخالف رانده میشوند و اطراف عنصر مورد نظر قرار میگیرند.

.text 
{
float:left;
width:110px;
height:90px;
margin:5px;
}

clear

اگر عنصر ی بعد از عنصری که ویژگی float را دارد، خاصیت clear داشته باشد، اطراف عنصر ی که ویژگی float را دارد قرار نمی گیرد.

عنصر ی که خاصیت clear=both دارد و float نیز شده باشد، فقط عنصر هایی را که قبل از خودش آمده است، clear میکند . و عنصرهای بعدی را تحت تاثیر قرار نمیدهد

img
{
float:left;
}
p.clear
{
clear:both;
}

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
8 / 10
از 12 کاربر