رويدادهای عناصر فرم در HTML

رويدادهای عناصر فرم در HTML فقط در عنصرهای کنترلی فرمها کاربرد دارند .

رويدادهای عناصر فرم در HTML شامل رویدادهای زیر میشود:

رویداد شرح
onblur در هنگام از دست دادن فوکوس کنترل تحريک می شود .
onchange در هنگام تغيير وضعيت يک کنترل تحريک می شود . برای مثال در کنترل textbox در هنگام تغيير متن درون آن تحريک می شود .
oncontextmenu رويدادی است که منوی صفحه راه اندازی میشود اجرا می شود .
onfocus در هنگامي که کنترل فوکوس را به دست می آورد ، تحريک می شود .
onformchange رويدادی است که هنگام تغییر کردن صفحه اجرا می شود .
onforminput رويدادی است که در هنگام وارد کردن اطلاعات در فرم توسط کاربر اجرا می شود .
oninput رويدادی است که در هنگام وارد کردن اطلاعات در عنصر توسط کاربر اجرا می شود
oninvalid رويدادی است که در هنگام نامعتبر بودن عنصر اجرا می شود.
onselect در هنگام انتخاب کردن عنصر مورد نظر در فرم تحريک می شود .
onsubmit در هنگام فشردن دکمه submit فرم و ارسال اطلاعات کنترل های فرم تحريک می شود .
sahab :
3 0
منظورتون از عنصرهای کنترلی فرمها چیه؟
مدیریت : پاسخ
1 2
منظور تگ هایی مانند input می باشد که میتوان اطلاعات آنها را تغییر داد
:
5 0
کامل نیست خیلی خیلی خلاصه گفتین ولی باز هم ممنون تا حدودی کمکم کرد
ابوبکر(حیدری) : ‏۱۰۰%
1 0
بسیارعالی بود ممنون ازاین معلومات زیبای شما عزیزم
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
7 / 10
از 4 کاربر