عملگر In در sql

عملگر In در اسکیوال برای مشاهده اطلاعات رکوردهايی از جدول به کار می رود که شما مقدار دقيق حداقل يکی از فيلدهای آنرا می دانيد . دستور in در اسکیول برای کوئری های پیچیده در اس کیو ال بسیار کاربردی است.

ساختار این دستور به صورت زیر است : 

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name IN (value1,value2,...)

مثال : از جدول Persons مشخصات افرادی را بدهيد که نام خانوادگی آنها رجبی يا یوسفی است :

Select * From  Persons
Where Family IN ( "رجبی" , "یوسفی" );

الناز : سوال
6 0
اگر تعداد مواردی که در لیست جستجو قرار می دهیم زیاد باشد مثلاً در همین مثال شما اگر تعداد اسامی 10 مورد بود چطور می تونیم علامت کوتیشن و طوری وارد کنیم که نیازی نباشه به ازای هر فامیلی علامت کوتیشن و وارد کنیم منظورم اینکه چطور می شه خودش علامت کوتیشن و اضافه کنه چون وقتی تعداد موارد زیاد باشه اضافه کردن علامت کوتیشن کار سختی می شه من الان خودم این مشکل و دارم یه لیست از تعدادی شماره قرارداد دارم چون این شماره قراردادها رو از جای دیگه کپی می کنم و در کوئری ازش استفاده می کنم باید به ازای تک تک موارد کوتیشن و اضافه کنم که این خیلی زمان بر می شه آیا راهی هست که سریعتر این کار انجام بشه ؟
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 21/05/1392
تعداد بازدید : 9226
7 / 10
از 3 کاربر