عملگر BETWEEN در شرطهای sql

4 / 10 از 3 کاربر

عملگر BETWEEN در اسکیوال

عملگر BETWEEN در sql برای انتخاب اطلاعات در يک محدوده خاص ، در بين دو مقدار تعيين شده استفاده می شود . اين مقادير می تواند از نوع عددی ، متن يا تاريخ باشد .

نکته مهم در مورد دستور Between در sql اینست که بايد نوع مدنظر با نوع داده ای فيلد های استفاده شده در دستور يکسان باشد .
نکته ی دیگر در مورد Between در مورد داده های متنی ، ترتيب قرار گيری حروف الفبا مد نظر برنامه است .

ساختار این دستور به صورت زیر است : 

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name
BETWEEN value1 AND value2

مثال :  برای نمايش اطلاعات درون محدوده تعيين شده به صورت زیر عمل میکنیم : 

SELECT * FROM Persons
WHERE LastName
BETWEEN 'Hansen' AND 'Pettersen'

مثال : برای نمايش اطلاعات خارج از محدوده تعيين شده از يک عملگر NOT قبل از دستور Between ... And استفاده می شود .

SELECT * FROM Persons
WHERE LastName
NOT BETWEEN 'Hansen' AND 'Pettersen'

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
دانلود فایل آموزش html بصورت word

دانلود فایل آموزش html بصورت word

دانلود فایل آموزش html بصورت فایل word گردآوری شده از مقالات سایت بصورت یک جا آماده ی دانلود می باشد. این فایل به دلیل فرمت باز بودن word آن، مناسب برای تحقیق ها و تغییرات دلخواه می باشد. تمامی مقال ...
دانلود فایل آموزش html بصورت pdf

دانلود فایل آموزش html بصورت pdf

دانلود فایل آموزش html بصورت فایل pdf گردآوری شده از مقالات سایت بصورت یک جا آماده ی دانلود می باشد. تمامی مقالات وب سایت پارس سافت در زمینه ی آموزش html بنا به درخواست کاربران عزیز، بصورت یک جا در ی ...
نویسنده : بهاره شکری
تاریخ انتشار : 21/05/1392
تعداد بازدید : 8990