ماژول تماس با ما

10 / 10
از 1 کاربر

کلیدی ترین صفحات سایت که اکثر کاربران حتما به آن مراجعه می کنند، صفحه ی تماس با ما می باشد.

اطلاعات تماس با یک شرکت یا مسئولین یک سایت شامل آدرس و نمایش آدرس در نقشه، شماره تماس، ایمیل و ... می باشد که بازدید کنندگان برای اطمینان از یک سایت باید این اطلاعات را مشاهده نمایند.

ماژول-تماس-با-ما

ماژول تماس با ما علاوه بر اطلاعات متنی و عکسی تماس با سازمان، شرکت و یا شخص، باید در برگیرنده ی فرمی باشد که کاربران بتوانند به جای ایمیل زدن از آن نیز استفاده نمایند.

فرم تماس با ما باید عنوان پیام، نام فرستنده، شماره تماس فرستنده، ایمیل فرستنده، متن پیام و ... را شامل باشد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
تلفن تماس :
*
دسته بندی طراحی وب سایت